INDEKS TEMATYCZNY

natywizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Funkcje poznawcze Descartes’a koncepcji idei wrodzonych. Studia Filozoficzne, nr 6, 113-126, 1986. Kopania, Jerzy.

Czy można poddać krytyce filozofię N. Chomsky`ego? [Polemika z: Piątek, Zdzisława. O naturze człowieka w ujęciu N. Chomskiego - pozytywnie. Magala, Sławomir. O "naturze człowieka" raz jeszcze. Zabrocki, Tadeusz. Aleksandra Madejskiego polemika z Noamem Chomskim. Uwagi krytyczne]. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-153, 1979. Madejski, Aleksander.

Szkice o strukturalizmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975; wyd. 2 1983. Schaff, Adam.