INDEKS TEMATYCZNY

edukacja filozoficzna / nauczanie filozofii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wprowadzenie do filozofii dla licealistów? [Rec. Anzenbacher, A. Wprowadzenie do filozofii. Zychowicz, Juliusz (tłum.)]. Znak, nr 427, 88-92, 1990. Galarowicz, Jan.

Rola edukacji filozoficznej w socjalizmie. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-166, 1988. Cieniawa, Stanisław.

Propedeutyka filozofii w czasach II Rzeczypospolitej. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 241-251, 1988. Głuchowski, Gerard.

Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. [Rec. Reutterer, A. Philosophie. Wieser, A. und Rauter, K. Philosophie. Denken und Verantwortung. Anzenbacher, A. Einführung in die Philosophie. Gondosch, D. und Helmle, M. und Paul, G. Lehrbuch Philosophie]. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988. Symotiuk, Stefan.

Pro domo philosophorum. [Pierwodruk: 1929]. Studia Filozoficzne, nr 12, 7-11, 1986. Elzenberg, Henryk.

Propedeutyka filozofii w liceum. [Konferencja 17-18.12.1984]. Studia Filozoficzne, nr 10, 126-127, 1985. Jadacki, Jacek Juliusz.

Z dyskusji nad propedeutyką filozofii w szkole średniej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 151-159, 1984. Jadczak, Ryszard.

Tadeusz Czeżowski jako nauczyciel akademicki. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 9-21, 1981. Zwinogrodzki, Zbigniew.

Sprawozdanie z konferencji dydaktyków filozofii i socjologii - Kraków 1979. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-176, 1980. Fiut, Ignacy S. i Uliński, Maciej.

Humanizm i osobliwości nauczania filozofii w Polsce w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-171, 1979. Palacz, Ryszard.

Marksizm a współczesna myśl burżuazyjna. (Problemy badawcze i dydaktyczne). Studia Filozoficzne, nr 5, 41-52, 1979. Panasiuk, Ryszard.

Nauczanie filozofii (głos w dyskusji). Studia Filozoficzne, nr 3, 163-165, 1979. Šmid, Wacław.

Filozofia w szkole: wartości oferowane i warunki skutecznego funkcjonowania. Studia Filozoficzne, nr 5, 25-33, 1978. Cackowski, Zdzisław.

Stan obecny i perspektywy badań nad filozofią w szkołach jezuickich w Polsce (XVI-XVIII w.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 237-285, 1978. Darowski, Roman.

Rola i dydaktyczno-wychowawcze zadania filozofii w perspektywie XX stulecia. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-24, 1978. Legowicz, Jan.

Konferencja szkoleniowa wykładowców marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego. Cieszyn - wrzesień 1976. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-186, 1977. Czech, Bronisław.

Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1934/35. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 6, 122-141, 1977. Kotarbińska, Janina.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1935/36. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 7, 99-111, 1977. Kotarbińska, Janina.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1936/37. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 12, 131-141, 1977.

Konferencja w Kortowie. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1977. Migasiński, Jacek.

Filozofia szkolna w toruńskim gimnazjum akademickim w latach 1600-1660 (zarys problematyki). Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 265-270, 1975. Salmonowicz, Stanisław.

Uwagi o stanie filozofii na katolickich uniwersytetach USA. Znak, nr 235, 104-114, 1974. Kowalczyk, Stanisław.

Filozofia polska w dwudziestoleciu międzywojennym. (Zarys rozwoju). Studia Filozoficzne, nr 2, 61-69, 1973. Czeżowski, Tadeusz.

Dobra robota w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-6, 1973. Kotarbiński, Tadeusz.

Filozofia polska w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-20, 1973. Kwiatkowski, Tadeusz.

Nauczanie etyki w szkołach wyższych. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-151, 1972. Glińska, Alicja.

Zagadnienia metodyki nauczania filozofii studentów kierunków niefilozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-172, 1972. Gołaszewski, Tadeusz.

Filozoficzne zagadnienia biologii w ramach wykładu filozofii marksistowskiej. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 204-209, 1972. Mickiewicz, Elżbieta.

Uwagi o programie marksistowskiej filozofii i socjologii. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 220-230, 1972. Stęperski, Janusz.

Podział wykładu filozofii i podział filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 189-197, 1971. Cieniawa, Stanisław.

Wykład filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-177, 1971. Dyoniziak, Ryszard.

Filozofia marksistowska w wykładzie akademickim. Studia Filozoficzne, nr 2, 178-188, 1971. Głombik, Czesław.

O aktualności rozważań nad tezą: "Filozofowie rozmaicie interpretowali świat, idzie jednak o to, a by go zmieniać". Studia Filozoficzne, nr 2, 198-201, 1971. Jędrzejczak, Klara.

Blaski i cienie nowych programów marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego oraz ich realizacje. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-229, 1971. Lebiedziński, Włodzimierz.

O nauczaniu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-176, 1971. Lipiec, Józef.

Uwagi prowadzącego zajęcia z filozofii dla studentów matematyki i fizyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-210, 1971. Nadel-Turoński, Tadeusz.

Filozofia marksistowska na wyższych uczelniach. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-166, 1971. Sowa, Ewa.

Z aktualności problemów nauczania filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-206, 1971. Szmyd, Jan.

W sprawie programu "głównych zagadnień marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego". Studia Filozoficzne, nr 4-5, 229-241, 1970. Gordon, Mieczysław.

Uwagi o nauczaniu filozofii w szkołach wyższych. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 215-228, 1970. Synowiecki, Adam.

Uwagi na temat programu i nauczania teorii rozwoju społecznego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 242-244, 1970. Woskowski, Jan.

IV Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Filozofii Europejskich Szkół Średnich, Wiedeń, 28-29 października 1967 Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 11-16, 1969. Pacuła, Stanisław.

Kilka uwag o uniwersyteckiej etyce i nauczaniu etyki we Francji. Etyka, t. 1, 337-341, 1966. Majler, Janina.

O nauczaniu filozofii Boga. (Zwierzenia z praktyki dydaktycznej). Znak, nr 120, 667-671, 1964.
O nauczaniu filozofii Boga, cz. 2. Znak, nr 121-122, 882-895, 1964. Bejze, Bohdan.

Filozofia nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 7-14, 1964. Eilstein, Helena.

Etyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-11, 1964. Fritzhand, Marek.

Z historii badań nad filozofią średniowieczną w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 15-19, 1964. Legowicz, Jan.

Propedeutyka filozofii. Materiały pomocnicze. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1961. Grudzień, Józef i Wolniewicz, Bogusław.

[Rec. Pullen, Karl. Die Problematik des Philosophieunterrichts an höheren Schulen]. Ruch Filozoficzny, XX (4), 286-288, 1961. Moese, Henryk.

Powrót z krainy filozofów. Znak, nr 80, 137-153, 1961. Wilkanowicz, Stefan.

[Rec. Aufgabe und Gestaltung des Philosophie-Unterrichts. Handreichungen f.d. Philosophielehrer]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 165-168, 1959/1960. Moese, Henryk.

Myśli o myśleniu. Warszawa, PWN, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

Konferencja w sprawie programu materializmu dialektycznego i historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 217-221, 1956. Amsterdamski, Stefan.

O przezwyciężeniu dezintegracji filozofii marksistowskiej. [Polemika z: Elistein, Helena i Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 133-140, 1956. Bauman, Zygmunt.

Dyskusja nad programem wykładów z materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 212-216, 1956. Buczyńska, Hanna.

Czy właściwa kolejność? Myśl Filozoficzna, nr 1, 114-115, 1956. Dziechciaruk, Stanisław.

O projekcie programu materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 147-165, 1956. Eilstein, Helena i Kochański, Zdzisław.

Uwagi o projekcie programu wykładów z materializmu dialektycznego. [Polemika z: Elistein, Helena i Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 141-152, 1956. Geppert, Maksymilian.

Nie tylko o wykładach filozofii na wyższych uczelniach. Myśl Filozoficzna, nr 1, 108-114, 1956. Jaroszewski, Tadeusz.

Więcej uwagi stronie wychowawczej zajęć z materializmu dialektycznego i historycznego na wyższych uczelniach. Myśl Filozoficzna, nr 5-6,240-243, 1955. Jankowski, Henryk.

O ściślejszy związek wykładów materializmu dialektycznego i historycznego z naukami szczegółowymi. Myśl Filozoficzna, nr 2, 104-108, 1955. Libera, Zdzisław.

W sprawie uniwersyteckiego nauczania materializmu dialektycznego i historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 109-117, 1955. Skwarczyńska, Stefania.

Uwagi o uniwersyteckiej dydaktyce materializmu dialektycznego i historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 233-239, 1955. Wiatr, Jerzy.