INDEKS TEMATYCZNY

nauka a etyka / wartości


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kłamstwo w nauce. Etyka, nr 24, 183-203, 1988. Fudalej, Małgorzata.

Wolność i odpowiedzialność w uprawianiu nauki. Stanisław Ossowski o normalnym życiu naukowym. Etyka, nr 24, 155-181, 1988. Goćkowski, Janusz.

O pierwiastku tragicznym w roli społecznej uczonego. Etyka, nr 24, 137-153, 1988. Jerschina, Jan.

Problemy moralne poznania naukowego i zastosowań nauki. Etyka, nr 24,123-136, 1988. Kunicki-Goldfinger, Władysław.

Wprowadzenie do problematyki relacji: metodologia nauk a sfera wartości. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 111-116, 1988. Stępień, Antoni B.

Tolerancja w dziedzinie nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 83-90, 1987. Lazari-Pawłowska, Ija.

Maria Ossowska. W dziesiątą rocznicę śmierci. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 253-265, 1986. Smoczyński, Paweł J.

Kłopoty z światopoglądem naukowym. Znak, nr 366, 18-29, 1985. Zięba, Maciej.

Nauka i nieprawda. Znak, nr 328, 69-81, 1982. Wajs, Karol.

Nauka w poszukiwaniu sensu. Znak, nr 308, 135-152, 1980. Dzielski, Mirosław.
Notatki po dyskusji. 165-175.

Sekularyzacja nauki. Znak, nr 308, 177-188, 1980. Wajs, Karol.

Zaangażowanie nauki: wartościowanie czy uczestnictwo? (Głos polemiczny w sprawie artykułu P. Sztompki - "O marksistowskim zaangażowaniu nauk społecznych"). Studia Filozoficzne, nr 6, 133-140, 1976. Chmielecki, Andrzej.

Natura, subiektywność, wolność. Doktor, Tadeusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 41-49, 1976. Sinari, Ramakant.

Nowe aspekty humanizmu a nauki ścisłe. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-75, 1975. Białkowski, Grzegorz.

Zasady sprawiedliwości w perspektywie socjologii. [Rec. Eckhoff, Torstein. Justice, Its Determinants in Social Interaction]. Etyka, t. 14, 309-312, 1975. Ziembiński, Zygmunt.

Nauka i moralność.[Rec. Nauka i nrawstwiennost']. Etyka, t. 13, 243-247, 1974. Rainko, Stanisław.

Społeczny status nauki a jej stosunek do wartości. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 242-259, 1972. Amsterdamski, Stefan.

Eksperyment na ludziach jako zagadnienie aksjologiczne. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 205-222, 1972. Sułek, Antoni.

Refleksja etyczna o nauce. [Rec. Roberts, Catherine. The Scientific Conscience. Reflections on the Modern Biologist and Humanism]. Etyka, t. 6, 165-170, 1970. Rainko, Stanisław.

Postęp współczesnej medycyny a problemy moralne i prawne. Studia Filozoficzne, nr 4, 135-142, 1967. Aleksandrowicz, Julian.

Niektóre moralne problemy nauki. "Goliat" i "Julian Szpitalnik". Studia Filozoficzne, nr 3, 73-106, 1967. Eilstein, Helena.

Etyka technologii i technologia etyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-142, 1967. Lem, Stanisław.

Działanie i sumienie. Moralne konflikty nauki współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-71, 1967. Pomian, Krzysztof.

Moralne problemy nauki. (Sprawozdanie z konferencji na UW). Studia Filozoficzne, nr 2, 278-289, 1967. Szawarski, Zbigniew.

Nauka i wartości. [Rec. Heitler, W., F.R.S. Man and Science]. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-181, 1964. Kerner, Ryszard i Lasota, Jan Piotr.

Preliminaria do rozważań o stosunku etyki do nauk praktycznych. Moralność i nauka. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 27-67, 1959. Czuma, Ignacy.