INDEKS TEMATYCZNY

nauki aprioryczne / dedukcyjne / formalne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pojęcie modelu w naukach formalnych i empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 87-96, 1972. Żytkow, Jan M.

Z problematyki dwoistości w naukach formalnych (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 45-67, 1970. Lubański, Mieczysław.

Z problematyki dwoistości w naukach formalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 125-139, 1969. Lubański, Mieczysław.

W sprawie koncepcji nauk dedukcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-63, 1967. Kokoszyńska, Maria.

"W sprawie różnicy między naukami dedukcyjnymi i niededukcyjnymi" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 43-73. Warszawa, PWN, 1967. Kokoszyńska, Maria.

Zagadnienie uzasadniania. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-16, 1963. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Definicje w naukach dedukcyjnych. Wrocław, Ossolineum, 1959. Stonert, Henryk.

Aksjomaty nauk apriorycznych według Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 137-149, 1955/1957. Regner, Leopold.