INDEKS TEMATYCZNY

nazwy puste


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sylogistyka a nazwy puste. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 69-74, 1984. Suchoń, Wojciech.

Zagadnienie nazw pustych w sylogistyce w świetle "ontologii" Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 65-95, 1955/1957. Michałowski, Witold.

W sprawie tzw. nazw pustych. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 77-81, 1948. Dąmbska, Izydora.