INDEKS TEMATYCZNY

neoheglizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O tym, jak Bertrand Russell rozprawił się z absolutnym monizmem. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 265-280, 1990. Szymura, Jerzy.

Polska próba neoheglizmu. (Adam Żółtowski jako interpretator filozofii Hegla). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 291-317, 1984. Kuderowicz, Zbigniew.

Z problematyki wartości poznawczych w neoheglizmie brytyjskim. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 145-200, 1983. Szymura, Jerzy.