INDEKS TEMATYCZNY

neokantyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Symbolizm jako modus cogitandi i modus vivendi. Pojęcie symbolu w myśli Andrzeja Biełego. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (135), 47-61, 2011. Czardybon, Barbara.

Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1 (77), 21-36, 2011. Czardybon, Barbara.

"Motywy neokantowskie w rosyjskim symbolizmie" w: Symbol w kulturze rosyjskiej. Duda, Krzysztof (red.) i Obolevitch, Teresa (red.), 473-491. Kraków, WAM, 2010. Czardybon, Barbara.

Wiara w ujęciu Aleksandra I. Wwiedienskiego. Logos i Ethos, nr 2 (27), 235-253, 2009. Barbara Czardybon.

 

O metafizycznych założeniach refleksyjnej analizy poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-116, 1989. Judycki, Stanisław.

Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie). Warszawa, PAX, 1987. Chojnacki, Piotr.

Logika filozofii Emila Laska. Studia Filozoficzne, nr 11, 91-101, 1987. Przyłębski, Andrzej.

Kantowskie "a priori" w interpretacji Hermanna Cohena. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 161-189, 1980. Święcicka, Krystyna.

Wpływ Salomona Maimona na ewolucję filozofii pokantowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-92, 1969. Kozłowski, Roman.

Cassirer. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Metoda transcendentalna a problem poznania syntetycznego w szkole marburskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 141-168, 1959. Ożarowski, Jan.

Czynna rola abstrakcyjnego myślenia w ujęciu Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-208, 1958. Gordon, Mieczysław.