INDEKS TEMATYCZNY

neoplatonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie mowy w Księdze o przyczynach. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 188-198, 1979. Aduszkiewicz, Adam.

Neoplatonizm w hermeneutyce Paula Ricoeura i Martina Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 175-182, 1978. Sipowicz, Kamil.

Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 5-39, 1971. Kurdziałek, Marian.

Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa, PWN, 1970. Kuczyńska, Alicja.

Udział filozofii arabskiej w kształtowaniu renesansu zachodnioeuropejskiego. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 41-68, 1969. Mrozek, Anna.

[Rec. Theiler, Willy. Forschungen zum Neuplatonismus]. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 321-323, 1968. G., L.

O typach metafizyki średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-54, 1967. Gogacz, Mieczysław.

Renesansowe modyfikacje neoplatonizmu: Marsilio Ficino. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 9, 109-126, 1963. Kuczyńska, Alicja.

O przedmiocie metafizyki w XII w. (Z historii stosunku metafizyki do mistyki na tle zagadnienia odmian neoplatonizmu). Roczniki Filozoficzne, 5(3), 61-77, 1955/1957. Gogacz, Mieczysław.