INDEKS TEMATYCZNY

neoscholastyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Scholastyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-24, 1989. Domański, Juliusz.

Neoscholastyka polska w perspektywie "Realitas historica". Studia Filozoficzne, nr 10, 181-196, 1979. Głombik, Czesław.

Józef Alojzy Dmowski, SJ - zapomniany prekursor neoscholastyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 238-246, 1979. Gułkowski, Jerzy.

"Rivista di Filosofia Neo-Scolastica" (1971-1975). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-167, 1976. Nowicki, Andrzej.

Neoscholastyczny kwartalnik francuski "Revue Philosophique de Louvain". [Rec. 1973-1974]. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-134, 1975. Krzemień, Wiktoria.

Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1975. Gruszka, Franciszek.

Pojęcie przedmiotu filozofii przyrody u autorów nurtu neoscholastycznego. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 17-26, 1966. Kłósak, Kazimierz.

Nowsze tendencje esencjalizujące w neoscholastyce. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 87-104, 1966. Wawrzyniak, Andrzej.

Przedmiot teorii hylemorfizmu w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-54, 1966. Wojciechowski, Tadeusz.

Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastyków polskich. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 5-30, 1965. Kłósak, Kazimierz.

Teoria hylemorfizmu i fizykalna teoria budowy materii w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-221, 1965. Wojciechowski, Tadeusz.

Zagadnienie metody filozofii przyrody we współczesnej neoscholastyce. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 5-41, 1961. Kłósak, Kazimierz.

Jak pojąć w neoscholastyce przedmiot i metodę filozofii przyrody? Roczniki Filozoficzne, IV, 1-31, 1954. Kłósak, Kazimierz.

Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań, Inst. Wyd. "Kultura", 1947. Chojnacki, Piotr.