INDEKS TEMATYCZNY

neotomizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria analogii bytu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1993. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Archimedes i współczesna teologia. Znak, nr 422-423, 74-81, 1990. Heller, Michał.

Dialektyka i scholastyka : analiza krytyczna filozofii neotomizmu. Sakowicz, Kaja Natalia (tłum.), Morawiec, Kazimierz (oprac.). Warszawa, PWN, 1985. Dołgow, Konstantin M.

Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 49-84, 1983.  Stępień, Antoni B.

Moment teologiczny w "Metafizyce ogólnej" Désiré Merciera. Studia Filozoficzne, nr 5, 133-146, 1981. Dąbrowski, Stanisław.

Encyklika "Aeterni patris" z perspektywy wieku. Opinie amerykańskie. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 295-306, 1979. Dembowski, Bronisław.

Doctrine renouvelle de l’imagination et l’imaginaire dans les perspectives thomistes contemporaines. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 77-83, 1979. Lacombe, Olivie.

Rola natury czynu w argumentacji etycznej. Na marginesie dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 97-112, 1979. Szostek, Andrzej.

Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 108-124, 1973. Biedulski, Czesław.

Neotomizm polski. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 5-25, 1971. Piluś, Henryk.

W kręgu spraw psychologii i filozofii. Znak, nr 151, 80-105, 1967. Tischner, Józef.

Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień. Poznań, Pallottinum, 1966. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

"Tomistyczne studia w dziedzinie pedagogiki" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 469-488. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Kunowski, Stefan.

Osobowość i własność: ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Jaroszewski, Tadeusz M.

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Jaroszewski, Tadeusz M.

Filozof - kardynał Mercier. Znak, nr 82, 484-496, 1961. Zawadzki, Józef.

W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 173-183, 1960. Stępień, Antoni B.

W sprawie stosunku między teorią poznania a metafizyką. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 89-101, 1959. Stępień, Antoni B.

Neotomizm. Znak, nr 48, 623-633, 1958. Krąpiec, Albert M.

Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań, Inst. Wyd. "Kultura", 1947. Chojnacki, Piotr.