INDEKS TEMATYCZNY

neurofizjologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Subiektywno-idealistyczne utożsamienie postrzeganego świata z treścią świadomości a wulgarno-materialistyczne utożsamienie przeżyć psychicznych z procesami neurofizjologicznymi [Polemika z: Szewczuk, Włodzimierz. Psychika - świadomość]. Studia Filozoficzne, nr 6, 113-122, 1979. Gordon, Mieczysław.

Próba neurofizjologicznego usprawiedliwienia indukcji. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-201, 1962. Gordon, Mieczysław.

Pawłowizm a mechanicyzm. Uwagi o artykule M. Gepperta. [Polemika z: Geppert, Maksymilian. Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych]. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-222, 1962. Lewi, Sabina.