INDEKS TEMATYCZNY

niebyt / nieistnienie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

[Rec. Grazer Philosophische Studien. (Non-Existence and Predication). 25/26, 1985/1986]. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 201-212, 1988. Żegleń, Urszula.

Niepoznawalne - Bogiem. Studia Filozoficzne, nr 10, 97-114, 1986. Bielik, Agata.

Rozwój myśli greckiej jako droga ku Platońskiej idei. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-62, 1984. Czarnawska, Mirosława.

Spiritus mataphysicae in corpore logicorum czyli o dziedzinie przedmiotowej języka i starej zagadce bytu. [Polemika z: Przełęcki, Marian. O tym, czego nie ma]. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-140, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Nie ma tego, co nie istnieje. [Polemika z: Jadacki, Jacek Juliusz. Spiritus mataphysicae In corpore logicorum ...]. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-148, 1980. Przełęcki, Marian.

O tym, czego nie ma. (Na marginesie "Sofisty" Platona). Studia Filozoficzne, nr 10, 13-21, 1979. Przełęcki, Marian.

"Z problematyki negacji" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 85-103. Kraków, PWN, 1964. Stróżewski, Władysław.