INDEKS TEMATYCZNY

nieskończoność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Założenia problematyki nieskończoności wszechświata w kosmologii Robertsona-Walkera. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 23-51, 1989/1990. Turek, Józef.

Nieskończoność Boga w świetle opusculów Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-204, 1989. Krajski, Stanisław.

Rachunek różniczkowy w poglądach G. W. F. Hegla. Studia Filozoficzne, nr 9, 43-52, 1988. Hadryś, Henryk.

Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności wszechświata a współczesna kosmologia. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 103-125, 1986. Turek, Józef.

Problem usprawiedliwienia nieskończoności z punktu widzenia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 218-230, 1983. Trzęsicki, Kazimierz.

Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 65-85, 1981. Buczek, Anna.

Zagadnienie nieskończoności czasu globalnego. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 47-54, 1977. Skarżyński, Edmund.

Nieskończoność czasu według Zdzisława Augustynka. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 106-113, 1976. Wątroba, Józef Jacek.

Dyskusje na temat nieskończoności świata. Znak, nr 237, 361-373, 1974. Heller, Michał.

Problemy nieskończoności świata. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 39-59, 1973. Such, Jan.

Arystotelesowskie i bolzanowskie pojęcie nieskończoności. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 78-90, 1971. Lubański, Mieczysław.

Pojęcie nieskończoności u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 105-111, 1968. Siemianowski, Antoni.

O pojęciu nieskończoności. Roczniki Filozoficzne, 10(3), 104-110, 1962. Lubański, Mieczysław.

Indywiduum i nieskończoność materialna w metafizyce spinozjańskiej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 132-162, 1957. Kołakowski, Leszek.