INDEKS TEMATYCZNY

nieśmiertelność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dusza ludzka i jej nieśmiertelność w poglądach Jana Bazylego Bessariona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 55-78, 1985. Ciszewski, Marian.

O życiu wiecznym człowieka. Joachimowicz, Leon (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 55-116, 1970. Trentowski, Bronisław.

Francuskie inspiracje myśli filozoficzno-religijnej Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 127-171, 1970. Walicki, Andrzej.

[Rec. Lamont, Corliss. The Illusion of Immortality]. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 216-217, 1965. Sztumski, Janusz.