Krytycznie o krytykach Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-175, 1986. Grobler, Adam.

INDEKS TEMATYCZNY

niewspółmierność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Krytycznie o krytykach Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-175, 1986. Grobler, Adam.

Problem wyboru spośród niewspółmiernych teorii (analiza stanowiska P. K. Feyerabenda z tzw. okresu umiarkowanego). Studia Filozoficzne, nr 1, 109-120, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Płaszczyzny niewspółmierności w ujęciu T. S. Kuhna i P. K. Feyerabenda. Zmienność obserwacyjna. Studia Filozoficzne, nr 5, 119-134, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Interpretacje Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności paradygmatów. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 173-198, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

O pragmatycznej teorii obserwacji P. K. Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 2, 143-161, 1984. Olczyk, Sławoj.

Czym żyją filozofowie nauki? (Słowo o sile polemiki). Studia Filozoficzne, nr 9-10, 79-91, 1982. Motycka, Alina.

Przyczynek do krytyki feyerabendowskiej tezy o niewspółmierności. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-82, 1981. Wieczorek, Krzysztof.

O dwu rodzajach niewspółmierności interteoretycznej w ujęciu Paula K. Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 7, 79-91, 1980. Jodkowski, Kazimierz.

Kuhn, Feyerabend i problem niewspółmierności teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-40, 1980. Łodyński, Andrzej.

Spór o niewspółmierność teorii naukowych i jego historyczny rodowód. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-33, 1980. Szumilewicz, Irena.