INDEKS TEMATYCZNY

niezależność logiczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Probabilistyczna i logiczna niezależność zdań" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 265-267. Warszawa, PWN, 1967. Suszko, Roman.