INDEKS TEMATYCZNY

nominalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Atomistyczne uniwersa indywiduów. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-158, 1989. Strawiński, Witold.

Mistyczny nominalizm kardynała Newmana. Znak, nr 383, 17-35, 1986. Kłoczowski, Paweł.

O materializmie filozoficznym Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-131, 1985. Leszczyński, Andrzej C.

Nauka i hipostaza. Próba nominalistycznego spojrzenia na materializm dziejowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 65-83, 1983. Stuchliński, Józef A.

O aktualnej sytuacji logiki nominalistycznej. Buczek, Anna Izabella (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 29(1), 88-107, 1981. Küng, Guido.

Uwagi o późnośredniowiecznym nominalizmie. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 201-207, 1979. Włodek, Zofia.

Z tradycji nominalistycznych sporów o uniwersalia: Wilhelm Ockham i Jan Buridan. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-198, 1976. Palacz, Ryszard.

"Atomizm społeczny Wilhelma Ockhama" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 159-174, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Palacz, Ryszard.

"Z dziejów nominalizmu średniowiecznego" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 207-238. Warszawa, PWN, 1960. Salamucha, Jan.

Jeszcze raz o nominalizmie [Polemika z: Kołakowski, Leszek. O łatwości rozstrzygnięcia problemu nominalizmu]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 220-225, 1957. Czerwiński, Zbigniew.

W sprawie powszechników. Myśl Filozoficzna, nr 2, 57-101, 1957. Nowiński, Czesław.

W sprawie walki z nominalizmem. [Polemika z: Kołakowski, Leszek. Aktualność sporu o powszechniki]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 160-169, 1956. Czerwiński, Zbigniew.

Aktualność sporu o powszechniki. Myśl Filozoficzna, nr 2, 3-32, 1956. Kołakowski, Leszek.

O łatwości rozstrzygnięcia problemu nominalizmu. [Polemika z: Czerwiński, Zbigniew. W sprawie walki z nominalizmem]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 150-155, 1956. Kołakowski, Leszek.