INDEKS TEMATYCZNY

norma


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O sposobach uprawiania refleksji normatywnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-80, 1988. Pawlik, Wojciech.

O normach i ich logice. Uwagi na marginesie artykułu von Wrighta "Is and Ought". Roczniki Filozoficzne, 35(1), 71-86, 1987. Kalinowski, Jerzy.

Wyzwanie etnometodologii i nauka o normach. Etyka, nr 22, 231-247, 1986. Kurczewski, Jacek.

Relacje między prawem i moralnością. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 117-143, 1985. Lang, Wiesław.

Uwagi o negowaniu norm i wypowiedzi z normami związanych. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 105-116, 1985. Ziembiński, Zygmunt.

Obowiązanie a prawdziwość. Studia Filozoficzne, nr 10, 15-25, 1983. Woleński, Jan.

Normy i oceny jako odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 8, 145-165, 1979. Lang, Wiesław.

O rodzajach i odmianach niezgodności norm. [Polemika z: Ziembiński, Zygmunt. O rodzajach niezgodności norm]. Studia Filozoficzne, nr 11, 93-103, 1978. Piotrowski, Mariusz.

Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych. Etyka, t. 15, 127-141, 1977. Ziembiński, Zygmunt.

O posługiwaniu się w logice deontycznej językami preskryptywnym i deskryptywnym. Dwa pytania na temat "derived obligation". Studia Filozoficzne, nr 3, 121-128, 1976. Kalinowski, Jerzy.

Norma zasadnicza jako czynnik niesterowalny. Studia Filozoficzne, nr 6, 141-144, 1976. Siemianowski, Andrzej.

Głosić normy - to je uzasadniać. Przyczynek do zagadnienia obowiązywania bezwzględnego wtórnych, operatywnych norm zakazujących. Strojnowski, Jerzy (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 22(2), 63-82, 1974. Scholz, Franz.

Dyrektywy i normy. [Rec. Ross, Alf. Directives and Norms]. Etyka, t. 6, 153-160, 1970. Pawłowski, Tadeusz.

Dwojakie normy. Etyka, t. 1, 145-155, 1966. Czeżowski, Tadeusz.

O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm. Studia Filozoficzne, nr 1, 93-101, 1966. Woleński, Jan.

"O wynikaniu norm z norm" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 241-145. Warszawa, PWN, 1964. Ziembiński, Zygmunt.

Oceny i normy (w odpowiedzi prof. J. Landemu). Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 313-320, 1949. Ossowska, Maria.

O ocenach. Uwagi dyskusyjne. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 241-315, 1948. Lande, Jerzy.