INDEKS TEMATYCZNY

norma prawna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Interdyscyplinarne związki prawoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 17-30, 1985. Opałek, Kazimierz.

Prawo jako pochodna działania. Koncepcja prawa pierwotnego w poglądach Bronisława Malinowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-147, 1981. Brozi, Krzysztof.

Zwroty zrelatywizowane systemowo. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-159, 1978. Wróblewski, Jerzy.

Problem interpretacji dynamicznego charakteru prawa naturalnego na podstawie filozofii św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 148-157, 1977. Ślipko, Tadeusz.

Ontologia normy prawnej. Studia Filozoficzne, nr 9, 101-110, 1972. Kowalski, Jerzy.

Pewna koncepcja normy prawnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-135, 1971. Podgórecki, Adam.

Źródła naturalno-prawne harmonii rozwoju gospodarczego. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 61-73, 1970. Strzeszewski, Czesław.

Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Wyd. 2 popr. i rozsz. Warszawa, PWN, 1969; wyd. 3 1986; wyd. 4 2005. Ossowska, Maria.

"Dwie koncepcje logiki prawniczej" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 235-243. Warszawa, PWN, 1967. Gregorowicz, Jan.

Problem wynikania norm prawnych. [Polemika z: Woleński, Jan. O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-227, 1967. Peczenik, Aleksander.

Uwagi o wynikaniu norm prawnych. Studia Filozoficzne, nr 4, 111-122, 1964. Ziemba, Zdzisław i Ziembiński, Zygmunt.

Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa, PWN, 1963. Kowalski, Jerzy.

Zwrot "norma obowiązuje" w języku prawnym i prawniczym. Na marginesie książka W. Langa "Obowiązywanie prawa". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 93-115, 1963. Ziemba, Zdzisław.

Charakterystyka filozoficznej definicji prawa. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 29-50, 1961. Kozłowski, Krzysztof.

Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (opracowanie), Wróblewski, Kazimierz (wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Lande, Jerzy.
"Jerzy Lande jako teoretyk prawa" w: tamże, 5-82. Wróblewski, Kazimierz.

"Norma prawna i norma moralna u Petrażyckiego" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 75-85. Warszawa, PWN, 1959. Ossowska, Maria.

Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 151-169, 1955/1957. Kalinowski, Jerzy.

Teoria prawa prof. Jerzego Landego (próba charakterystyki). Roczniki Filozoficzne, 5(4), 271-302, 1955/1957. Waśkiewicz, Hanna.