INDEKS TEMATYCZNY

norma społeczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

System normatywny Majów. [Rec. Cancian, Francesca M. What Are Norms? A Study of Beliefs and Action in Maya Community]. Etyka, t. 16, 186-190, 1978. Curyło-González, Irena.

Cybernetyczny model dyfuzji norm społecznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-66, 1975. Kossecki, Józef.

"Ontologiczne podstawy postulatów" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 324-347. Kraków, PWN, 1964. Szewczyk, Jan.

Zagadnienie zależności wzajemnej ocen i norm. Studia Filozoficzne, nr 4, 123-140, 1964. Szewczyk, Jan.

Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa, PWN, 1963. Kowalski, Jerzy.