INDEKS TEMATYCZNY

nuda


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Niektóre aspekty i zagadnienia dramatu St. I. Witkiewicza Szewcy" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 21-33. Warszawa, PIW, 1957.Szuman, Stefan.