INDEKS TEMATYCZNY

obiektywizm / obiektywność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Moralność i obiektywizm. [Rec. Morality and Objectivity. A Tribute to J. L. Mackie. Honderich, Ted (ed.)]. Etyka, nr 25, 356-359, 1990. Witkowski, Marek.

Filozoficzne implikacje obiektywizmu w etyce. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 7-20, 1989/1990. Szostek, Andrzej.

W poszukiwaniu utraconej obiektywności. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-124, 1987. Mizińska, Jadwiga.

Marburska teoria bytu: problem obiektywności. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-50, 1986. Czarnawska, Mirosława.

Filozoficzne przesłanki badań nad wartościami w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 85-98, 1986. Marczuk, Stanisław.

Obiektywizm panestetyczny. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-17, 1986. Pawłowski, Tadeusz.

O obiektywne podstawy moralności. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 187-194, 1984. Krąpiec, Mieczysław A.

Wybrane problemy filozofii wartości. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-152, 1984. Marczuk, Stanisław.

Obiektywizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 115-124, 1984. Pawłowski, Tadeusz.

Między pytaniem a odpowiedzią, czyli u źródeł obiektywizmu. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 115-125, 1983. Tischner, Józef.

Metoda transcendentalna: obiektywność poznania i jej kryterium. Omówienie koncepcji B. J. F. Lonergana. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 91-117, 1980. Herbut, Józef.

Relatywizm i obiektywizm etyczny. Etyka, t. 17, 7-22, 1979. Hołówka, Jacek.

Poznanie i rzeczywistość w ujęciu M. Michajłowskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 191-206, 1979. Pawlak, Józef.

Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 9-25, 1972. Rayski, Jerzy.
Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej (cz. II). Studia Filozoficzne, nr 2, 147-152, 1973.

Spór o obiektywność poznania historycznego. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 34-48, 1972. Schaff, Adam.

Utopia i poznanie historyczne. Ideał republique des lettres i narodziny postulatu obiektywności historyka. Studia Filozoficzne, nr 1, 21-76, 1965. Pomian, Krzysztof.

"Spór obiektywizmu i subiektywizmu w estetyce" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 423-444. Kraków, PWN, 1964. Tatarkiewicz, Władysław.

Specyficzność poznania metafizycznego. Znak, nr 83, 602-637, 1961. Krąpiec, Mieczysław A. i Kamiński, Stanisław.

Obiektywizm etyczny Moore'a i Pritcharda. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-78, 1961. Mejbaum, Barbara.

Tak zwane zagadnienie metody w estetyce. Estetyka, I, 11-47, 1960. Gałecki, Jerzy.