INDEKS TEMATYCZNY

obraz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teoriopoznawcze aspekty pojęcia "imago" u św. Tomasza i św. Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 119-137, 1975. Walicka, Elżbieta.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.