INDEKS TEMATYCZNY

ocena estetyczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Relatywizm i uniwersalizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-22, 1985. Pawłowski, Tadeusz.

Subiektywizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-100, 1984. Pawłowski, Tadeusz.

Obiektywizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 115-124, 1984. Pawłowski, Tadeusz.

Estetyka sto lat spóźniona. [Polemika z: Pytlak, Andrzej. Wartość i kryteria oceny dzieła muzycznego]. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-172, 1980. Szerszenowicz, Jacek.

Człowiek jako przedmiot i podmiot oceny estetycznej. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 31-54, 1972. Kuczyńska, Alicja.

Piękno i jego społeczno-psychologiczne uwarunkowania. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 141-157, 1970. Pawłowski, Tadeusz.

O subiektywizmie w wersji psychologicznej w polskiej myśli estetycznej XX wieku. Poznań, PWN, 1968. Dziamski, Seweryn.

O właściwej ocenie dzieł sztuki. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1967. Śrzednicki, Jan.

Zarys układu kryteriów oceny. Studia Estetyczna, t. 2, 31-53, 1965. Morawski, Stefan.

Dialog o sensowności uprawiania estetyki. Studia Estetyczne, nr 1, 3-15, 1964. Kołakowski, Leszek i Morawski, Stefan.

Z zagadnień estetyki walki. Estetyka, IV, 219-229, 1963. Geblewicz, Eugeniusz.

Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963. Gołaszewska, Maria.

"O roli intelektu w ocenie sztuki współczesnej" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 325-330. Warszawa, PWN, 1960. Zwolińska, Krystyna.

U podstaw estetyki. Wyd. 3 przejrz. i uzup. Warszawa, PWN, 1958. Ossowski, Stanisław.