INDEKS TEMATYCZNY

ocena


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Prawda i wartości. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-52, 1989. Borowski, Henryk.

O pewnych rozumieniach ocen pierwotnych i wtórnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-64, 1989. Tobor, Zygmunt.

Analityczne podejście do aksjologii prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 49-65, 1985. Wróblewski, Jerzy.

Czesława Znamierowskiego rozważania o ocenie (uwagi krytyczne). Studia Filozoficzne, nr 7, 59-78, 1984. Dąbrowski, Stanisław.

Metodologia nauki w Związku Radzieckim. Problemy struktury i oceny wiedzy naukowej. Krzyżanowski, Leszek (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 175-191, 1980. Nekrašas, Evaldas.

Normy i oceny jako odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 8, 145-165, 1979. Lang, Wiesław.

Maria Ossowska jako badacz moralności. Studia Filozoficzne, nr 12, 91-107, 1975. Lazari-Pawłowska, Ija.

O procesie wartościowania i wartościach estetycznych. Warszawa, PWN, 1970. Graff, Piotr.

Przyczynek do kwestii statusu ocen w języku nauki. Etyka, t. 7, 145-158, 1970. Nowak, Leszek.

O pojęciu oceny. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 361-, 1969. Podgórecki, Adam.

Wartościowanie a ocena. Znak, nr 130, 460-465, 1965. Stróżewski, Władysław.
Ingarden, Roman; Czeżowski, Tadeusz; Stróżewski, Władysław. Dyskusja. Tamże, 466-468.

Problem wartości logicznej ocen. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-139, 1964. Kmita, Jerzy.

Zagadnienie zależności wzajemnej ocen i norm. Studia Filozoficzne, nr 4, 123-140, 1964. Szewczyk, Jan.

Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (opracowanie), Wróblewski, Kazimierz (wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Lande, Jerzy.

Etyka jako nauka empiryczna. Kwartalnik Filozoficzny, 18(2), 161-171, 1949. Czeżowski, Tadeusz.

Oceny i normy (w odpowiedzi prof. J. Landemu). Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 313-320, 1949. Ossowska, Maria.

O ocenach. Uwagi dyskusyjne. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 241-315, 1948. Lande, Jerzy.

Co to jest ocena? Przegląd Filozoficzny, nr 4, 425-427, 1948. Ossowska, Maria.

Rodzaje ocen. Kwartalnik Filozoficzny, 17(2), 117-133, 1948. Znamierowski, Czesław.

Ocena. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 95-113, 1948. Znamierowski, Czesław.