INDEKS TEMATYCZNY

ocena etyczna / moralna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kryteria oceny moralnej w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 59-70, 1990. Rutkowski, Mirosław.

O pewnych koncepcjach świadomości moralnej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 99-109, 1989. Kępczyńska-Nowaczyk, Małgorzata.

Ocena moralna ingerencji biomedycznych dotyczących procesu przekazywania, powstawania i rozwoju życia ludzkiego w refleksji filozoficzno-etycznej ks. prof. T. Ślipko. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 79-92, 1989. Kowalski, Edmund.

Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami? Dąbrowski, Tomasz (tłum.). Etyka, nr 22, 51-80, 1986. Harrison, Jonathan.

Oceny i normy postępowania w psychologistycznej koncepcji prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Etyka, nr 21, 71-102, 1984. Smoczyński, Paweł J.

O pojęciu czynu moralnego. Etyka, nr 20, 7-22, 1983. Wróblewski, Jerzy.

Niezależność oceny etycznej w poglądach Tadeusza Kotarbińskiego. Ruch Filozoficzny, nr 4, 271-277, 1982/83. Wiśniewski, Ryszard.

O wartości logicznej zdania oceniającego. [Polemika z: Przełęcki, Marian. O pewnych filozoficznych konsekwencjach semantycznej definicji prawdy]. Etyka, t. 19, 195-201, 1981. Jedynak, Anna i Jedynak, Andrzej.

"Dobry" czy tylko "za dobry uważany"? [Polemika z: Jedynak, Anna i Jedynak, Andrzej. O wartości logicznej zdania oceniającego]. Etyka, t. 19, 203-206, 1981. Przełęcki, Marian.

Władysława Tatarkiewicza koncepcja ocen etycznych. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 91-101, 1980. Hasińska, Anna.

Ocena moralna a diagnoza psychiatryczna. Etyka, t. 17, 23-38, 1979. Promieńska, Halina.

Kilka uwag o moralnych aspektach postępu naukowo-technicznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 103-115, 1979. Promieńska, Halina.

Zależność i niezależność etyki od obrazu świata. Znak, nr 284, 163-170, 1978. Elzenberg, Henryk.

Zwroty zrelatywizowane systemowo. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-159, 1978. Wróblewski, Jerzy.

Normy i oceny moralne a dyrektywy i metody socjotechniki. Etyka, t. 12, 79-94, 1973. Goćkowski, Janusz.

Etyczne oceny jednostkowe a zdania spostrzeżeniowe (szkic problematyki). Studia Filozoficzne, nr 2, 217-225, 1972. Mejbaum, Barbara.

System etyczny Adama Smitha. Studia Filozoficzne, nr 5, 119-133, 1971. Jedynak, Stanisław.

Koncepcja moralności jako zbioru zasad dobrego współżycia. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 375-404, 1969. Ziembiński, Zygmunt.

O możliwości i potrzebie etycznej oceny prawa. Etyka, t. 3, 83-90, 1968. Jankowski, Henryk.

Zagadnienie wojny w etyce. Etyka, t. 3, 115-145, 1968. Michalik, Mieczysław.

Prawo jako przedmiot oceny etycznej. Etyka, t. 2, 233-287, 1967. Jankowski, Henryk.

Zagadnienie prawdy w etyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 11-34, 1966. Fritzhand, Marek.

Istota oceny etycznej. Etyka, t. 1, 7-12, 1966. Kotarbiński, Tadeusz.

Pojęcie moralności. Etyka, t. 1, 19-29, 1966. Ossowska, Maria.

O rodzajach relatywizmu etycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-18, 1965. Lazari-Pawłowska, Ija.

Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie. Warszawa, PWN, 1964; wyd. 2 1967. Znamierowski, Czesław.

David Hume jako obserwator i kodyfikator życia moralnego. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-167, 1963. Ossowska, Maria.

Teoria wartości Czesława Znamierowskiego. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 5-27, 1961. Ślipko, Tadeusz.

Uwagi o etyce jako nauce empirycznej. [Polemika z: Ossowska, Maria. Główne modele systemów etycznych]. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-162, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

Zasady etyki niezależnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-13, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

Myśli o działaniu. Warszawa, PWN, 1957. Kotarbiński, Tadeusz.

Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych. Studia Filozoficzne, nr 3, 80-96, 1957. Ossowska, Maria.

Oceny i normy. Warszawa, PWN, 1957. Znamierowski, Czesław.

O istocie oceny etycznej. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 114-119, 1948. Kotarbiński, Tadeusz.

Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1957; wyd. 3 1963; wyd. 4 1966; Wrocław, Ossolineum, 1994; Warszawa, De Agostini, 2004. Ossowska, Maria.

Analiza oceny moralnej. Myśl Współczesna, nr 3-4, 302-327, 1946. Znamierowski, Czesław.