INDEKS TEMATYCZNY

percepcja / odbiór dzieła sztuki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Odkrywanie - adaptacja - ekspresja. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-153, 1987. Brach-Czaina, Jolanta.

Estetyczny odbiór utworu literackiego. Zagadnienia teoretyczne. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 113-124, 1984. Manek, Anna.

Przestrzeń spotkań w teatrze. Studium inkontrologiczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 165-180, 1984. Wieczorek, Krzysztof.

O sposobie istnienia utworu muzycznego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 43-54, 1983. Buczek, Barbara.

Percepcja i tworzenie dzieła sztuki w koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 107-112, 1982. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Nowa muzyka - nowe środki oddziaływania. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 93-109, 1982. Szerszenowicz, Jacek.

Filozofia sztuki Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 1, 99-112, 1980. Różanowski, Ryszard.

O procesie metaforyzacji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 99-115, 1978. Połubińska, Krystyna.

Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1975. Ławniczak, Włodzimierz.

O możliwościach poznawczych utworu artystycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-68, 1974. Kobylińska-Połubińska, Krystyna.

Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Warszawa, PWN, 1970. Gołaszewska, Maria.

Przeżycie - dzieło - wartość. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1966. Ingarden, Roman.

Problem eksplikacji artystycznej. Studia Estetyczne, t. 2, 59-74, 1965. Gołaszewska, Maria.

O procesualnym charakterze dzieła muzycznego. Studia Estetyczne, t. 2, 91-105, 1965. Lissa, Zofia.

Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki. Studia Estetyczne, nr 1, 41-60, 1964. Gołaszewska, Maria.

Teoriopoznawcza analiza struktury czasowej poszczególnych gatunków muzycznych. Studia Estetyczne, t. 1, 131-160, 1964. Lissa, Zofia.

Dzieła sztuki jako znaki. Estetyka, IV, 231-241, 1963. Marciszewski, Witold.

Z badań nad genezą krytyki artystycznej. Estetyka, III, 155-175, 1962. Gołaszewska, Maria.

Przestrzeń w obrazach. Estetyka, III, 103-130, 1962. Zając, Józef L.

Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego. Estetyka, II, 3-11, 1961. Ingarden, Roman.

Rozważania o różnorodności postaw wobec dzieł sztuki i zadowoleń, jakie one dają. Estetyka, I, 67-95, 1960. Białostocki, Jan.

O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym. Estetyka, I, 147-168, 1960. Ingarden, Roman.

"O zagadnieniu percepcji działa muzycznego" [fragment] w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 109-124. Warszawa, PWN, 1960. Ingarden, Roman.

O wartości logicznej i charakterze asertywnym zdań w dziele literackim. Estetyka, I, 97-128, 1960. Pelc, Jerzy.