INDEKS TEMATYCZNY

ogólna teoria względności


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czas i przyczynowość w ogólnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 5-21, 1989/1990. Heller, Michał.

Weryfikacja ogólnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 45-65, 1980. Subotowicz, Mieczysław.

Powstanie kosmologii naukowej. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-64, 1978. Butryn, Stanisław.

Kopernikowskie układy odniesienia w ogólnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 43-52, 1973. Heller, Michał.

Zasada Macha w ujęciu Wheelera. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 53-59, 1971. Heller, Michał.

Kryterium falsyfikacji a ogólna teoria względności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-67, 1970. Heller, Michał.

Zasada Macha w kosmologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 27-52, 1970. Heller, Michał.

Definicja terminu "wszechświat" w kosmologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 45-61, 1968. Heller, Michał.

Czy kosmos materialny jest w swych rozmiarach skończony lub nieskończony? Roczniki Filozoficzne, 10(3), 67-101, 1962. Kłósak, Kazimierz.

O materialistycznej treści fizyki Alberta Einsteina. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 32-67, 1955. Gajewski, Ryszard i Plebański, Jerzy.