INDEKS TEMATYCZNY

okres warunkowy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Okres pseudowarunkowy lub quasi-warunkowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 37-42, 1987. Osadnik, Wacław.

"Uwagi o okresie warunkowym oraz implikacji materialnej i ścisłej" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 11-22. Warszawa, PWN, 1964. Borkowski, Ludwik.