INDEKS TEMATYCZNY

ontologizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Cogito, ergo est ens absolutum. Ontognoseologia S.L. Franka" w: Rosyjska metafizyka religijna. Obolevitch, Teresa (red.) i Kowalski, Wojciech (red.), 125-141. Tarnów, Biblos, 2009. Barbara Czardybon.