INDEKS TEMATYCZNY

operacjonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Epistemologiczne implikacje tzw. "operacyjnego" rozumienia pojęcia prawdy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 209-219, 1982. Rożdżeński, Roman.

Spójny zbiór procedur operacyjnych jako interpretacja terminu empirycznego (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-112, 1979. Żytkow, Jan M.
Spójny zbiór procedur operacyjnych jako interpretacja terminu empirycznego. Część II. Studia Filozoficzne, nr 7, 25-38, 1979.

Uwagi o pewnym przedstawieniu naukowej metody poznania. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-119, 1978. Wawrzyńczak, Ryszard.

O różnych pojęciach modelu. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-55, 1976. Wawrzyńczak, Ryszard.

Operacjonizm w fizyce i w życiu. (Na marginesie lektury: P. Bridgman, The Nature of Physical Theory, New York 1936, Dover Publ., 138). Znak, nr 212, 280-285, 1972. Heller, Michał.

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967. Dąmbska, Izydora.

Krytyka operacjonizmu w wersji Mehlberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-95, 1961. Mejbaum, Wacław i Wójcicki, Ryszard.

"Operacjonizm po trzydziestu latach (1927-1957)" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 178-218. Warszawa, PWN, 1959. Poznański, Edward.

Operacjonizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 169-186, 1959. Przełęcki, Marian.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 99-121. Warszawa, PWN, 1966.