INDEKS TEMATYCZNY

opieka, opiekun


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Postawa spolegliwego opiekuna w ujęciu T. Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 103-114, 1986. Łobocki, Mieczysław.

Etyczne wskazania Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 33-45, 1976. Lazari-Pawłowska, Ija.

Historyk filozofii jako "opiekun spolegliwy". Studia Filozoficzne, nr 3, 163-167, 1976. Kuderowicz, Zbigniew.

"Obraz rozmyślań własnych" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 7-14. Warszawa, PWN, 1967. Kotarbiński, Tadeusz.

Istota oceny etycznej. Etyka, t. 1, 7-12, 1966. Kotarbiński, Tadeusz.

Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966; wyd. 2 1967; wyd. 3 1976; wyd. 4 1985; wyd. 5 1986. Kotarbiński, Tadeusz.

Zasady etyki niezależnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-13, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.