INDEKS TEMATYCZNY

organizm / organizmalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Claude Bernard jako odkrywca środowiska wewnętrznego i twórca metody eksperymentalnej w fizjologii. Studia Filozoficzne, nr 10, 67-93, 1988. Szyfman, Leon.

Kierunki formalizacji informacyjnych procesów człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-149, 1984. Kołwzan, Wiktor.

Filozofia mechanistyczna a zasady organizmalizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-81, 1977. Stuchliński, Józef Andrzej.

Dwie koncepcje powstawania i działania organizmu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 171-187, 1977. Zięba, Stanisław.

Światopogląd a nauka. Ludwiga von Bertalanffy'ego rozumienie roli myśli filozoficznej w nauce. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 45-59, 1972. Stuchliński, Józef A.

Pojęcie i wartość poznawcza modelowania biologicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-117, 1968. Ślaga, Szczepan W.

Charakterystyka koncepcji organizmalnej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 105-125, 1968. Ślaga, Szczepan W.

Z problemów metodologicznych styku ekologii i genetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 103-115, 1962. Tarwid, Kazimierz.

Metafizyka rzeczy żywych. Znak, nr 80, 154-162, 1961. Grzegorczyk, Andrzej.