INDEKS TEMATYCZNY

oświecenie francuskie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Miejsce Condorceta w kręgu oświeceniowej refleksji nad historią ludzką (zarys problematyki badawczej). Studia Filozoficzne, nr 6, 19-34, 1989. Grygorowicz, Marek.

Nowe czasopismo poświęcone Diderotowi. [Rec. Recherches sur Diderot et sur L'Encyclopédie. 1986]. Studia Filozoficzne, nr 7, 195-198, 1987. Skrzypek, Marian.

"Apologia Raynala", czyli o filozofii zaangażowanej. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-17, 1984. Skrzypek, Marian.

Erotyzm francuskiego oświecenia. [Rec. Répresentations de la Vie Sexuelle. Numer specjalny Dix-huitème siècle]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 161-166, 1982. Skrzypek, Marian.

Oświecenie a ciągłość tradycji materialistycznej. [Rec. Images au XIXe siècle du materialisme du XVIII siècle. Bloch, O. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 162-167, 1980. Skrzypek, Marian.

Morelly po włosku. [Rec. Morelly. Codice della natura]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 290-293, 1978. Skrzypek, Marian.

Lamennais. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Litwin, Jakub.

G. B. Mably doradcą Polaków. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 97-116, 1972. Sylwestrzak, Andrzej.

Helwecjusz i Dom Deschamps. Studia Filozoficzne, nr 3, 136-157, 1970. Wiliński, Kazimierz.

Eseje o dialogach wewnętrznych: Diderot, Lamennais. Warszawa, PWN, 1967. Litwin, Jakub.

Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Baczko, Bronisław.

Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa, PWN, 1964. Baczko, Bronisław.

Rousseau i problemy alienacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-71, 1961. Baczko, Bronisław.

Polemiki osiemnastowieczne. Linguet, Holbach i ich adwersarze. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Litwin, Jakub.

Filozofia francuskiego oświecenia i poszukiwanie człowieka konkretnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 143-192, 1960. Baczko, Bronisław.

Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 101-182, 1960. Pomian, Krzysztof.

Mably i sprzeczności wewnątrz obozu antyfeudalnego w XVIII w. Myśl Filozoficzna, nr 2, 79-103, 1955. Litwin, Jakub.

Ateizm francuskich materialistów XVIII wieku. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 287-307, 1955. Nowicki, Andrzej.

Helwecjusz - twórca materialistycznej etyki francuskiego Oświecenia.  Myśl Współczesna, nr 10, 100-124, 1951. Wróblewski, Jerzy.