INDEKS TEMATYCZNY

oświecenie polskie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Miejsce Jana Śniadeckiego w kulturze narodowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 117-138, 1989. Żuraw, Józef.

Utopia cywilizacyjna w polskim Oświeceniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 257-289, 1984. Snopek, Jerzy.

Refutacje libertynizmu. Z dziejów kultury umysłowej w Polsce doby Oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 87-128, 1982. Snopek, Jerzy.

Jan Śniadecki. Myśliciel "epoki przełomu". W sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-15, 1980. Pieróg, Stanisław.

Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 35-97, 1980. Walicki, Andrzej.

Filozofia a oświecenie chrześcijańskie w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 259-265, 1979. Czerkawski, Jan.

Tadeusz Kościuszko - myśliciel epoki polskiego oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 91-105, 1978. Żuraw, Józef.

Nieznany fragment z dziejów recepcji "Wielkiej Encyklopedii" w polskim Oświeceniu. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 271-273, 1975. Mincer, Wiesław.

Nauka i edukacja w systemie filozoficznym Kołłątaja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 3-44, 1971. Hinz, Henryk.

Próba syntezy historyzmu i prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-22, 1971. Hinz, Henryk.

Oświeceniowy deizm w Polsce. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 100-112, 1971. Hinz, Henryk.

Polskie oświeceniowe przekłady Holbacha. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 139-168, 1971. Skrzypek, Marian.

"Jan Śniadecki - nauka i edukacja narodowa" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 179-194. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Szacki, Jerzy.

W sprawie manuskryptów Anioła Dowgrida. Studia Filozoficzne, nr 1, 131-138, 1965. Kaczmarek, Stefan.

Ojczyzna, naród, rewolucja: problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1962. Szacki, Jerzy.

Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954. Staszic, Stanisław.

Prawo natury u polskich fizjokratów. Warszawa, 1953. Opałek, Kazimierz.

Filozofia polska w dobie rozkładu feudalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 1, 147-182, 1952. Suchodolski, Bogdan.