INDEKS TEMATYCZNY

paideia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Homo platonicus - wolny czy zniewolony? Bataille’owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, nr 19-20, 169-200, 2007. Bogusławski, Marcin.

Wielki humanista Werner Jaeger 1888-1961. Znak, nr 91, 90-99, 1962. Plezia, Marian.