INDEKS TEMATYCZNY

partia polityczna, partyjność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wola zbiorowa i partia polityczna. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 55-67, 1972. Lipiec, Józef.

O leninowskich zasadach i sposobach krytyki filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-109, 1970. Nijakowski, Mieczysław.

O potrzebie socjologii partii. Myśl Filozoficzna, nr 2, 3-26, 1957. Bauman, Zygmunt.

Pojęcie prawdy politycznej a ewolucja struktury politycznej kapitalizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 152-181, 1957. Chodak, Szymon.

"O partii" Bolesława Bieruta. Myśl Filozoficzna, nr 1, 122-136, 1953. Litwin, Jakub.