INDEKS TEMATYCZNY

partycypacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 71-104, 1971. Zdybicka, Zofia J.
Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-217, 1972.

Ontyczna wspólnota bytów. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 85-94, 1971. Zdybicka, Zofia J.

Analiza pojęcia partycypacji występującego w filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 5-78, 1970. Zdybicka, Zofia J.