INDEKS TEMATYCZNY

patriotyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Myśl i dziedzictwo polityczne Juliusza Słowackiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 27-38, 1979. Brożyna, Piotr.

Wstęp do Słowackiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-26, 1979. Urbankowski, Bohdan.

Dwie postawy wobec kryzysu ethosu demokratyczno-patriotycznego: Bolesław Limanowski (1835-1935) i Zygmunt Balicki (1858-1916). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 189-210, 1975. Kurczewska, Joanna.

Patriotyzm a świadomość klasowa w polskiej myśli socjalistycznej w latach 1878-1886. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 117-140, 1970. Modzelewski, Wojciech.

Historia filozofii i świadomość narodowa. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-173, 1969. Kuczyński, Janusz.

Etyczny sens patriotyzmu. Etyka, t. 5, 27-40, 1969. Wiatr, Jerzy.

Uwagi o teorii narodu na marginesie analizy nacjonalistycznej teorii narodu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-39, 1967. Zimand, Roman.

Tradycje solidarności i braterstwa narodu polskiego i niemieckiego w postępowej ideologii I połowy XIX w. Myśl Filozoficzna, nr 4, 130-140, 1954. Wojnar, Janina.