INDEKS TEMATYCZNY

patrystyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mimowolna demitologizacja patrystyki. [Rec. Campenhausen, Hans von. Ojcowie Kościoła]. Studia Filozoficzne, nr 6, 196-200, 1969. Kabaj, Józef. 

Arystotelesowskie szkoły w patrystyce. (Z problemów filozoficzno-terminologicznych w tekstach patrystycznych). Roczniki Filozoficzne, 13(1), 5-12, 1965. Wojtacha, Eugeniusz.

Katolicki nawrót do źródeł. (Na marginesie książki de Lubaca). Studia Filozoficzne, nr 4, 39-64, 1962. Kasia, Andrzej.