INDEKS TEMATYCZNY

pedagogika


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Świat z perspektywy fizyki - uwagi do nauczania przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 7, 119-129, 1986. Wójcicki, Ryszard.

Pseudowychowanie. Studia Filozoficzne, nr 10, 165-178, 1984. Filek, Jacek.

Dialog dydaktyczny w szkole wyższej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 235-246, 1983. Gogacz, Mieczysław.

Dialektyka swobody i przymusu w pedagogice Sergiusza Hessena. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 203-212, 1983. Sztobryn, Sławomir.

Pedagogika Hegla. [Rec. Hegel, G. W. F. Textes pédagogiques. Traduction et présentation: Lé pedagogie de Hegel, par Bernard Bourgegois]. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-183, 1981. Panasiuk, Ryszard.

Koncepcja osobowości a ideał wychowania. Studia Filozoficzne, nr 10, 97-107, 1980. Cichoń, Władysław.

Tworzenie osobowości w procesie dydaktyki. Sprawozdanie. [Z V Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Marksistów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-162, 1979. Klimowicz, Ewa.

Wychowanie a wartości. (Na marginesie książki Karola Kotłowskiego Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław 1976). Studia Filozoficzne, nr 12, 109-126, 1978. Cichoń, Władysław.

Zarys teorii wychowania - problemy do przemyślenia i dyskusji. [Polemika z: Muszyński, Heliodor. Zarys teorii wychowania]. Studia Filozoficzne, nr 4, 59-70, 1978. Lis, Franciszek Jan.

Przygotowanie do aktywności twórczej. Studia Filozoficzne, nr 6, 29-44, 1978. Pietrasiński, Zbigniew.

Rola filozofii w tworzeniu teorii wychowania. Studia Filozoficzne, nr 10, 93-104, 1974. Legowicz, Jan.

Czego współczesny filozof szuka w teorii i w praktyce kształcenia zawodowego? Człowiek i Światopogląd, nr 1, 49-77, 1973. Szaniawski, Ignacy.

Perspektywy myśli pedagogicznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-10, 1970. Kotarbiński, Tadeusz.

Proces kształtowania się ludzi w Polsce i jego znaczenia dla dalszego rozwoju pedagogiki. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-41, 1970.  Suchodolski, Bogdan.

Obrady Międzynarodowego Kongresu Pedagogicznego. Warszawa 4-9 września 1969 Studia Filozoficzne, nr 1, 239-245, 1970. Wojnar, Irena.

"Tomistyczne studia w dziedzinie pedagogiki" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 469-488. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Kunowski, Stefan.

Działalność pedagogiczna Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 24-29, 1959. Sośnicki, Kazimierz.

Wychowanie a rozwój nowoczesnej cywilizacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-41, 1958. Suchodolski, Bogdan.

U podstaw materialistycznej teorii wychowania. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-43, 1955. Suchodolski, Bogdan.

Perspektywy pedagogiki. Artykuł dyskusyjny. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 3-31, 1955. Suchodolski, Bogdan.