INDEKS TEMATYCZNY

percepcja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji" w: Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje. Żelazna, Jolanta (red.), 249-265. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2011. Sikora, Paweł.

"Percepcja jako synteza a problem przedmiotu" w: Percepcja: między estetyką a epistemologią. Konik, Roman (red.), Leszczyński, Damian (red.), 97-108. Wrocław, Bibliotheca Studia Philosophica Wratislaviensia, 2010. Sikora, Paweł.

Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla. Principia, t. LI-LII, 61-75, 2009. Sikora, Paweł.

Kantowska metafizyka percepcji. Analiza i Egzystencja, nr 9, 61-83, 2009. Sikora, Paweł.

Percepcja i jej przedmiot a problem metafizyki. Zarys zagadnienia. Edukacja Filozoficzna, vol. 47, 5-22, 2009. Sikora, Paweł.

 

Bergsonowska teoria percepcji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 93-132, 1987. Kulczycki, Jerzy.

Atomistyczno-asocjacyjna koncepcja świadomości a percepcja. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 165-179, 1983. Kulczycki, Jerzy.

Percepcja a pojęciowanie i sądzenie. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 261-270, 1980. Chudy, Wojciech.

Zeszyt monotematyczny czasopisma "Synthese". [Rec.  vol. XXXV(4), o percepcji, 1977]. Studia Filozoficzne, nr 11, 145-149, 1978. Koziński, Przemysław.

Refleksje nad integracją nauk w związku z teorią percepcji Gibsona. Studia Filozoficzne, nr 9, 69-83, 1976. Niemczyński, Adam.

Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Paczkowska, Elżbieta (tłumaczenie i wstęp), 319-320. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 321-344, 1976. Twardowski, Kazimierz.

Pośredni charakter percepcji. Studia Filozoficzne, nr 12, 109-114, 1975. Cackowski, Zdzisław.

Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa, PWN, 1970. Doroszewski, Witold.

Sartre'owska ontologia aktywności. Krytyka psychologii atomistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-40, 1968. Gromczyński, Wiesław.