INDEKS TEMATYCZNY

personalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zachodnioeuropejski personalizm federalistyczny. Studia Filozoficzne, nr 10, 91-97, 1989. Łopuska, Tamara.

U źródeł wartości ludzkich. (Wprowadzenie do marksistowskiego personalizmu). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-15, 1987. Płużański, Tadeusz.

Pozycja filozoficzna kard. Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 75-87, 1981. Gałkowski, Jerzy W.

Rola natury czynu w argumentacji etycznej. Na marginesie dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 97-112, 1979. Szostek, Andrzej.

Koncepcja praktyki w personalizmie E. Mouniera. Studia Filozoficzne, nr 12, 55-68, 1978. Jędrzejczak, Klara.

Od "katolicyzmu otwartego" do "socjalizmu personalistycznego". (Próba odczytania programu ruchu personalistycznego środowisk "Więzi" i "Chrześcijanina w świecie"). Studia Filozoficzne, nr 11, 151-157, 1977. Popławski, Stanisław.

Tragiczny optymizm i dialog w twórczości J. M. Domenacha. Studia Filozoficzne, nr 9, 19-30, 1976. Jędrzejczak, Klara.

Personalizm jako ideologia. (W odpowiedzi na tezę Jean Lacroix: personalizm jest antyideologią). Studia Filozoficzne, nr 3, 137-145, 1975. Jędrzejczak, Klara.

Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie "Więzi". Poznań, PWN, 1975. Popławski, Stanisław.

Jean Lacroix o personalizmie i dialogu. Studia Filozoficzne, nr 11, 107-123, 1974. Płużański, Tadeusz.

Norma personalistyczna. Znak, nr 224, 180-189, 1973. Kłoczowski, Jan Andrzej.

Personalizm chrześcijański: synteza czy eklektyzm? Studia Filozoficzne, nr 3, 99-118, 1973. Sarnowski, Stefan.

"Esprit" w poszukiwaniu utopii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 223-235, 1972. Jędrzejczak, Klara.

Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Jaroszewski, Tadeusz.

Personalistyczna metafizyka ubóstwa. [Rec. Habachi, René. U źródeł człowieczeństwa]. Studia Filozoficzne, nr 1, 224-229, 1970. Mackiewicz, Witold.

Personalistyczna koncepcja kultury a prawo naturalne. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 77-90, 1970. Rodziński, Adam.

Co to jest personalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 147-164, 1969. Sarnowski, Stefan.

Konfrontacja humanizmów. [Rec. Garaudy, Roger. Perspektywy człowieka - egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 91-101, 1968. Płużański, Tadeusz.

Dlaczego personalizm? Człowiek i Światopogląd, nr 1, 79-100, 1968. Tanalski, Dionizy.

Mounier. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Płużański, Tadeusz.

Wprowadzenie do etyki personalistycznej. Znak, nr 159, 1113-1120, 1967. Rodziński, Adam.

Pytanie, wątpienie, wybór. Szkice sceptyczne. Warszawa, Biblioteka Więzi, 1967. Siemianowski, Andrzej.

Nowe kierunki i tendencje w etyce katolickiej. Etyka, t. 1, 51-71, 1966. Keller, Józef.

Naturalne płaszczyzny wartościowania moralnego w świetle filozofii personalistycznej. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 27-39, 1966. Rudziński, Adam.

Osobowość i własność: ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Jaroszewski, Tadeusz M.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kossak, Jerzy.

Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje i postulaty. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 5-25, 1965. Wojtyła, Karol.

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

O niektórych przyczynach niepowodzeń personalizmu. Znak, nr 113, 1302-1313, 1963.

Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie. Znak, nr 83, 676-687, 1961. Granat, Wincenty.

Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Jaroszewski, Tadeusz M.

Personalizm tomistyczny. Znak, nr 83, 664-674, 1961. Wojtyła, Karol.

Człowiek i społeczeństwo w filozofii politycznej J. Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 1, 107-128, 1960. Mrówczyński, Tadeusz.

Personaliści w Polsce, czyli nowe doświadczenia katolicyzmu. [Rec. miesięcznika Więź, n-ry 1-8]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-186, 1959. Kuczyński, Janusz.

Personalizm w Boblii i antypersonalizm w Upaniszadach. W., Z. (tłum.). Znak, nr 50-51, 973-986, 1958. Tresmontant, Claude.

Z problematyki współistnienia (I). Refleksje nad Mounierowskim personalizmem. Znak, nr 44, 114-124, 1958. Wilkanowicz, Stefan.

"Prawa osoby" przeciw prawom człowieka. Istotny sens personalizmu chrześcijańskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 122-167, 1955. Kołakowski, Leszek.