INDEKS TEMATYCZNY

personifikacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Antropomorfizacja i personifikacja w języku współczesnej humanistyki. Źródła i funkcje metafor w teoriach naukowych. Studia Semiotyczne, XXIII, 2001, 163-174. Bobryk, Jerzy.