INDEKS TEMATYCZNY

pewność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Husserl i poszukiwanie pewności (ciąg dalszy sporu o zasadę racjonalizującą drogę filozoficzną Husserla). [Rec. Kołakowski, Leszek. Husserl i poszukiwanie pewności]. Colloquia Communia, 2(43), 163-175, 1989. Dębowski, Józef.

Pewność i prawda w opusculach Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 184-198, 1988. Krajski, Stanisław.

Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 49-84, 1983.  Stępień, Antoni B.

Racjonalizm i pewność wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 165-172, 1983. Woleński, Jan.

Co to znaczy, że coś istnieje? Studia Filozoficzne, nr 11-12, 3-20, 1982. Sady, Wojciech.
PRZEDRUK w: Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. Jadacki, Jacek J. i Bigaj, Tomasz i Lissowska, Anna (red.), t. 1, 78-93. Warszawa, Wyd. Petit, 1996.

O stopniach niepewności w matematyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 91-94, 1980. Pelc, Andrzej.

Problem ostatecznych podstaw pewności poznania rozumowego w ujęciu ks. Fr. Sawickiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-41, 1976. Budzisz, January.

W poszukiwaniu Boga (I). Dramat rozumu i serca. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 142-159, 1972. Płużański, Tadeusz.
W poszukiwaniu Boga (II). Pewność czy wątpienie? Człowiek i Światopogląd, nr 4, 59-73, 1972.

[Rec. Leeuwen, Henry G. van. The Problem of Certainty in English Thought 1630-1690]. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 188-190, 1966. Bryksa, Stefan.

Poglądy Henryka z Gandawy w nowym oświetleniu. [Polemika z: Gogacz, Mieczysław. Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy]. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 135-139, 1964. Siemianowski, Antoni.

Krytyka ludzkiego poznania. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1962. Adamczyk, Stanisław.

Ostatnie wyjaśnienia o warunkach i rodzajach pewności. [Polemika z: Marciszewski, Witold]. Znak, nr 82, 552-556, 1961. Dorda, Jan.

Sporu o pewność ciąg dalszy. [Polemika z: Dorda, Jan]. Znak, nr 80, 212-222, 1961. Marciszewski, Witold.

Pewność czy ryzyko? [Polemika z: Marciszewski, Witold. Światopogląd z przyszłością]. Znak, nr 73-74, 994-1018, 1960. Dorda, Jan.

O argumentach z zakresu fizyki w dyskusji światopoglądowej. [Polemika z: Dorda, Jan. Pewność czy ryzyko?]. Znak, nr 77, 1484-1488, 1960. Legatowicz, Aleksander.

Zagadnienie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne, nr 4, 14-29, 1958. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Czy wiedza ogólna zawsze jest tylko prawdopodobna? [Polemika z: Grzegorczyk, Adam. Między dyskursywnym...]. Znak, nr 53, 1281-1287, 1958.  Stępień, Antoni.

Kartezjański ideał wiedzy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 25-38, 1950. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.

Przedmiot formalny w epistemologii tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, I, 98-122, 1948. Adamczyk, Stanisław.

Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? Roczniki Filozoficzne, I, 83-97, 1948. Drewnowski, Jan Franciszek.

Postęp wiedzy z punktu widzenia poznawczego. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 59-65, 1948. Hosiasson-Lindenbaumowa, Janina.