INDEKS TEMATYCZNY

piękno


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem piękna i sztuki w Enneadach Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 49-63, 1989. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 357-360, 1989. Elzenberg, Henryk.

Intuicje na temat piękna. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-113, 1988. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Terapia pięknem. Studia Filozoficzne, nr 4, 137-151, 1988. Szewczyk, Kazimierz.

Piękno i miłość w myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-22, 1985. Aduszkiewicz, Adam.

Filozofia sztuki Bogdana Suchodolskiego. Studia Filozoficzne, nr 153-166, 1985. Truchlińska, Bogumiła.

Kategoria piękna w estetycznej koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11, 43-47, 1981. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Lukian a piękno. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-120, 1978. Winniczuk, Lidia.

Przeżycie estetyczne: dzieje pojęcia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-24, 1973. Tatarkiewicz, Władysław.

Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Warszawa, PWN, 1970. Gołaszewska, Maria.

Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa, PWN, 1970. Kuczyńska, Alicja.

Piękno i jego społeczno-psychologiczne uwarunkowania. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 141-157, 1970. Pawłowski, Tadeusz.

Fryderyk Schiller. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970. Siemek, Marek.

Między Kantem i Grekami. Studia Filozoficzne, nr 1, 127-147, 1970. Siemek, Marek Jan.

Wielkość i upadek pojęcia piękna. Studia Filozoficzne, nr 1, 11-16, 1970. Tatarkiewicz, Władysław.

Średniowieczny a nowożytny pogląd na piękno i sztukę. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-118, 1967. Tatarkiewicz, Władysław.

Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń, PWN, 1966; wyd. 2 Toruń, Wyd. UMK, 2005. Elzenberg, Henryk.

Wokół sprawy piękna. [Rec. Bielik, Aleksander. Estetika i sowriemiennost]. Studia Estetyczne, t. 2, 370-373, 1965. Piasecka, Brygida.

Prawda w sztuce. Ruch Filozoficzny, XXIII, 185-190, 1965. Tatarkiewicz, Władysław.

Potęga piękna. O utopijnej idei L. B. Albertiego. Estetyka, IV, 127-137, 1963. Białostocki, Jan.

Znaczenie piękna. [Rec. Newton, Eric. The Meaning of Beauty]. Estetyka, IV, 292-295, 1963. Junghertz-Taborska, Halina.

Teoria piękna Marsilia Ficina. Estetyka, IV, 85-105, 1963. Kuczyńska, Alicja.

Teoria piękna w starożytności. [Rec. Grassi, Ernesto. Die Theorie des Schönen in der Antike]. Estetyka, IV, 297-302, 1963. Morawski, Stefan.

Problematyka estetyczna w dziełach Giordana Bruna. Estetyka, III, 219-236, 1962. Nowicki, Andrzej.

Claritas: Uwarunkowania historyczne i treść estetyczna pojęcia. Estetyka, II, 125-146, 1961. Stróżewski, Władysław.

Geneza piękna. Estetyka, II, 55-62, 1961. Sunderland, Jan.

O pojęciach piękna. Znak, nr 61-62, 866-887, 1959. Stróżewski, Władysław.

Próba systematyzacji określeń piękna występujących w tekstach św. Tomasza (Przyczynek do rozwiązania problemu transcendentalności piękna). Roczniki Filozoficzne, 6(1), 19-51, 1958. Stróżewski, Władysław.

Wytwórczość a piękno. Znak, nr 29, 185-201, 1951. Swieżawski, Stefan.

Teoria estetyczna E. Burke'a. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 240-261, 1949. Morawski, Stefan.