INDEKS TEMATYCZNY

pierwiastek chemiczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O pojęciu pierwiastka chemicznego. [Rec. Kiedrow, B. M. Zakon Miendielejewa. Łogiko-istoriczeskij aspiekt]. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 229-237, 1972. Zamecki, Stefan.

Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego. Przyczynek do badań nad rozwojem pojęć naukowych. Warszawa, PWN, 1961. Amsterdamski, Stefan.

Logiczna analiza rozwoju pojęcia pierwiastka chemicznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-178, 1957. Przełęcki, Marian.

Dzieło życia Marii Skłodowskiej-Curie. Myśl Filozoficzna, nr 2, 56-87, 1952. Złotowski, Ignacy.