INDEKS TEMATYCZNY

pierwsza przyczyna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie mowy w Księdze o przyczynach. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 188-198, 1979. Aduszkiewicz, Adam.

O właściwe rozumienie filozofii Proklosa. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 89-110, 1967. Gogacz, Mieczysław.