INDEKS AUTORSKI

Krystyna Piróg-Rzepecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 80-83, 1987. Piróg-Rzepecka, Krystyna.

# filozofia polska # autobiogram #

z: Iwanuś, Bogusław. Działalność naukowa Profesora Jerzego Słupeckiego. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 227-239, 1988.

# SŁUPECKI, Jerzy # logika #
TREŚĆ. 1. Krótka informacja dotycząca życiorysu i działalności zawodowej Profesora Jerzego Słupeckiego. 2. Badania nad rachunkami logicznymi. 3. Badania nad teorią systemów dedukcyjnych. 4. Badania nad sylogistyką Arystotelesa i teorią zdań odrzuconych. 5. Popularyzacja dorobku naukowego Stanisława Leśniewskiego. 6. Dydaktyka logiki i matematyki. * Bibliografia.

[Rec. Batóg, Tadeusz. Podstawy logiki]. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 183-186, 1989.