INDEKS TEMATYCZNY

platonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Spór o istnienie materii. [Polemika z: Krajewski, Władysław]. Studia Filozoficzne, nr 4, 253-258, 1990. Heller, Michał.

Platonizm czy jednak materializm? W sprawie interpretacji filozoficznej współczesnej fizyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-14, 1988. Krajewski. Władysław.

"Logika" Hegla a tradycja platońska. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 5-25, 1985. Synowiecki, Adam.

Racjonalizm platoński a Cantorowski pewnik abstrakcji. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 103-113, 1983. Marciszewski, Witold.

Kardynała Bessariona "In calumniatorem Platonis" - geneza, cele i adresaci. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 89-109, 1977. Ciszewski, Marian.

O Wincentego Lutosławskiego interpretacji platonizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-145, 1976. Jaworski, Wit.

[Rec. Hans-Joachim Krämer. Platonismus und hellenistische Philosophie]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 186-190, 1973. Wróblewski, Witold.

Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 5-39, 1971. Kurdziałek, Marian.

Analiza pojęcia partycypacji występującego w filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 5-78, 1970. Zdybicka, Zofia J.

Homo platonicus w wiekach średnich (Jan Szkot Eriugena, Alcher z Clairvaux, Wilhelm z Conches i Hugon ze św. Wiktora jako przedstawiciele platońskiej filozofii człowieka. Roczniki Filozoficzne, II-III, 251-297, 1949-1950. Swieżawski, Stefan.